Публичные слушания

Назначение слушанийДата слушанийРезультат слушаний
Постановление от 28.04.2017 №5028.04.2017Заключение №5 от 29.05.2017
Постановление от 15 мая 2017 года №5723.06.2017
Постановление №62 от 15.06.201717.06.2017
Постановление №63 от 15.06.201718.06.2017
Пост №75 от 3.07.2017 Красноармейская 22Б1.08.2017
Пост №76 от 3.07.2017 Набережная 1142.08.2017
Пост №78 от 5.07.20177.08.2017